10.11.2020Soubory hlasování20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 011102020_01.txt 11102020_02.txt 11102020_03.txt 11102020_04.txt 11102020_05.txtÚvod a Program jednání
bod č. 111102020_06.txtZměny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 211102020_07.txt 11102020_08.txt 11102020_09.txt 11102020_10.txt 11102020_11.txt 11102020_12.txt 11102020_13.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 311102020_14.txtNávrh aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
bod č. 411102020_15.txtŽádost o prominutí pohledávky u bytové jednotky č. 606/1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1
bod č. 511102020_16.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 611102020_17.txt 11102020_18.txtRevokace usnesení č. UZ17_0358 ze dne ze dne 17.01.2017 – směna části pozemku parc. č. 1026/1 za část pozemku parc. č. 1026/2 k. ú. Staré Město, Praha 1 (Za Haštalem 785/3)
bod č. 711102020_19.txt 11102020_20.txt 11102020_21.txt 11102020_22.txt 11102020_23.txt 11102020_24.txt 11102020_25.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 141/2 v k ů Nové Město, Praha 1 (Jeruzalémská 961/5 Praha 1)
bod č. 8ošepřerZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 311/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Újezd 454/46 Praha 1)
bod č. 9ošepřerZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 212/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Na Poříčí 1045/22 Praha 1)
bod č. 10ošepřerZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 98/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Růžová 951/13 Praha 1)
bod č. 11ošepřer Záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 922/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Haštalská 790/11 Praha 1)
bod č. 12ošepřerZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 743/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Masná 621/10)
bod č. 1311102020_26.txt 11102020_27.txt 11102020_28.txt 11102020_29.txtDalší postup jednání o koncepci spolupráce s HMP o začlenění NNF do metropolitní sítě spolupracujících zdravotnických zařízení
bod č. 14bez hlasováníK Nemocnici Na Františku
bod č. 1511102020_30.txt 11102020_31.txtPodpora nájemců nebytových prostor v prostorách svěřených MČ Praha 1
bod č. 1611102020_32.txtDotazy a interpelace
bod č. 1711102020_33.txtZáměr prodeje pozemku č. parc. 293/2, k. ú. Hradčany, Praha 1 (ul. Strahovská)
bod č. 1811102020_34.txtDotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 – doplnění usnesení Zastupitelstva č. UZ20_0169 ze dne 16.09.2020
bod č. 1911102020_35.txtNavýšení rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1
bod č. 2011102020_36.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 od 01.10.2019 do 31.12.2019
bod č. 2111102020_37.txt 11102020_38.txtNávrh na revizi Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 2211102020_39.txt 11102020_40.txtStrategie na výběrová řízení nebytových prostor s ohledem na rezidenty a Pražany
bod č. 2311102020_41.txtIdentifikace potřeb občanů Prahy 1 postižených ztrátou příjmů během epidemie koronaviru