23.11.2022Soubory hlasování2 mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 011232022_01.txt 11232022_02.txtÚvod a Program jednání
bod č. 111232022_03.txt 11232022_04.txt 11232022_05.txt 11232022_06.txt 11232022_07.txtZměna části usnesení č. UZ22_0003 ze dne 09.11.2022 – Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů/místostarostek a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva MČ Praha 1