Vážené paní ředitelky, vážené paní učitelky,

blíží se doba zápisu do základních škol.  Zájem rodičů a jejich dotazů ohledně přestupu z mateřských do základních škol sílí a roste. Spokojenost rodičů v našem regionu je zájmem nás všech i zřizovatele.
Vzájemné osobní poznání aktérů tohoto procesu pomůže i ke kvalitě odpovědí na všetečné otázky rodičů.
Jménem realizačního týmu MAP II si Vás dovoluji  pozvat   na setkání zástupců mateřských škol (péče o předškoláky), organizátorů zápisů do prvních ročníků základních škol a zástupců PPP pro Prahu 1, 2 a 4 ke „kulatému stolu“.
Cílem setkání bude představení práce s předškoláky v jednotlivých mateřských školách. Význam a možnosti využití poznatků z  testů školní zralosti.  Organizování, pojetí a využití zápisu do jednotlivých škol. Možnosti propojení spolupráce mezi školami.
Setkání se uskuteční pod záštitou paní místostarostky Mgr. Evy Špačkové.

Na setkání se s Vámi těší
Libuše Vlková

ŘV MAP II MČ P 1
602278082

Termín setkání: 17.3.2020 od 14:00
Místo konání: Aula ZŠ Vodičkova 22
Potvrzení účasti do 10.3.2020 na email: skola886@seznam.cz

Obrazové přílohy ke stažení