Privatizace bytu v Bolzanově 7 profesorem Petrem Arenbergerem proběhla v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době. Zároveň kupní smlouva k uvedenému bytu nebyla tehdejším starostou Pavlem Čižinským uzavřena v souladu se schváleným usnesením zastupitelů. Čižinský navíc podle zastupitelů v souvislosti s privatizací bytu v Bolzanově 7 „opakovaně uvedl v omyl veřejnost, a to svými výroky dehonestujícími Prahu 1“.

„Já i moji kolegové musíme vyjádřit velké zklamání, protože pan Čižinský místo toho, aby během jednání uznal svoje pochybení i to, že ignoroval stanovisko zastupitelů, tak pokračoval ve svých osobních útocích a obviněních, při kterých napadal jak předsedu kontrolního výboru, tak i současné radní,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Přitom jak nejdříve kontrolní výbor, tak i v úterý zastupitelé konstatovali, že kupní smlouva k bytu privatizovanému profesorem Arenbergerem nebyla bývalým starostou Čižinským uzavřena v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1. Neobsahovala totiž ustanovení o vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení MČ Praha 1 od smlouvy v případě nepravdivosti tohoto ujištění. 

Zastupitelé také Čižinského v reakci na jeho mediální vystupování vyzvali, aby do budoucna zveřejňoval pouze úplné a ověřené informace, aby nemohlo dojít k poškozování dobrého jména MČ Praha 1, Úřadu MČ Praha 1 a jeho zaměstnanců.

Proces privatizace uvedené bytové jednotky v Bolzanově 7 i případné Čižinského porušení etického kodexu zastupitele během léta projednával kontrolní výbor. „Dle rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení – odboru hospodářské kriminality Policie ČR a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 – proběhl privatizační proces bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova 7 profesorem Petrem Arenbergerem ze strany radnice Prahy 1 bez závad. Konstatují to i zpráva interního auditu radnice a závěry Magistrátu hlavního města Prahy. Stejné stanovisko zaujaly i další příslušné orgány – stavební úřad Prahy 1 či Hygienická stanice hl. m. Prahy,“ popsal předseda kontrolního výboru David Bodeček stanoviska institucí a orgánů, s nimiž se výbor seznámil a předložil je spolu se svým stanoviskem zastupitelům.

Výbor také zastupitelům předložil svůj závěr o porušení etického kodexu Pavlem Čižinským.