Bezkontaktní styk s úřady i nadále prioritou

Vážení podnikatelé,

od 20. dubna 2020 i nadále zůstává v platnosti opatření týkající se apelu na bezkontaktní odbavování veřejnosti (omezení osobního kontaktu úředních osob s veřejností), které nařizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Bezkontaktní podání

Živnostenský úřad vás žádá, abyste přednostně využívali dálkového způsobu podání (např. datovou schránkou: b4eb2my, elektronickou podatelnou živnostenského úřadu , emailem opatřeným elektronickým podpisem: posta@praha1.cz nebo poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město) a využívali místní příslušnost úřadů.

Formuláře

Aktuální formuláře pro oblast živnostenského podnikání naleznete zde nebo je můžete vyplnit přímo ve webovém prohlížeči (Google Chrome nebo Mozilla Firefox) prostřednictvím web aplikace Jednotného Registračního Formuláře.

Informační linka

INFOLINKA ŽIVNOSTENSKÉHO ODBORU (sekretariát): +420 221 097 467 nebo +420 221 097 560.

Centrální e-mail: Mgr. Tatiana Kunštátová (vedoucí odboru): tatiana.kunstatova@praha1.cz