Na sociálních sítích a při úterním jednání zastupitelů se objevilo několik nepřesných tvrzení, která poškozují práci odboru technické a majetkové správy (OTMS) Úřadu MČ Praha 1, a proto si alespoň na některé dovolujeme reagovat.

Smyslem programu slev na nájemném bylo mimo jiné zabránit masivním výpovědím smluv a zajistit, aby nájemci, kteří jsou odhodláni své podnikání udržet a provozovat jej v našich prostorách, přečkali dobu, kdy fakticky podnikat nemohou. Samotná pomoc radnice – bez státní podpory i podpory samotných zákazníků – by provozovny nemohla zachránit, ale i podle zpětných reakcí živnostníkům výrazně pomohla a významně přispěla k jejich záchraně.

Aby nebylo rozhodováno individuálně, rozhodla se Rada MČ Praha 1 vytvořit tři základní kategorie nájemců: provozovatele veřejného stravování, kulturní zařízení a zbytkovou občanskou vybavenost. Podotýkám, že v době, kdy tento program vznikal, nebylo jasné, jakým způsobem bude podnikatelům ztráty kompenzovat stát, proto se v rámci těchto kategorií zvolila obecná pravidla podpory.

OTMS při přípravě podkladů pro Radu zajišťoval kontrolu toho, jak aktuálně žadatel dodržuje smlouvu, a pokud narazil na problematického nájemce (dluhy, nedodržování účelu smlouvy), nedoporučil ho Radě ke schválení. Všechny žádosti navíc projednávaly Komise obchodu a služeb či Komise obecního majetku, které rozhodovaly o výši slevy a potvrzovaly či doplňovaly seznamy nájemců, jež městská část nepodpoří.

Celý proces byl díky snaze o transparentnost (projednávání v komisích, kontroly na místě) náročný, a to i časově, avšak velmi nás překvapuje, že nyní někdo shledává udělené slevy za podivné. Přitom ve výsledku nejde o slevu, která je zadarmo, ale nájemce se v každém případě musel zavázat, že nájemní smlouvu ve zbytku zcela naplní, a v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou musel nájemce garantovat, že nebude ukončena minimálně další 18 měsíců.
Bez konkrétních údajů se objevila tvrzení o slevách pro „suvenýrové obchody pro turisty na Královské cestě či luxusní prodejny s oblečením v oblasti Pařížské“. Žadatelé těchto parametrů byli obecně odmítáni, pokud prostory užíval nájemce, který za užívání prostor nehradil tolik, kolik by jinak bylo možné v dané lokalitě získat v případě, že by nebylo podnikání a cestování omezeno. V případě, že však šlo o nájemce, který v daném prostoru hradil nájemné odpovídající nebo dokonce nadstandardní, snažili jsme se takového nájemce udržet v případě, že jsme vyhodnotili, že v dohledné době nebude možné takový kontrakt plnohodnotně nahradit.

K tvrzení, že slevu nedostaly provozovny jako prádelna či oční optik. Slevu dostali všichni, kteří včas požádali. Ti, kteří o slevu požádali po termínu, museli počkat, až vyřídíme ty nájemce, kteří reagovali včas. Obecně můžeme konstatovat, že prádelny, mandly, optiky a další podobní provozovatelé slevu obdrželi.K tvrzení o skandálnosti pronájmu bytového domu v Anežské 8, kdy měl být Prahou 1 celý dům pronajmut hotelu Casa Marcello na dobu 5 let za nájemné 140 tisíc Kč za měsíc a kdy má jít o naprostý výsměch všem snahám o udržení rezidentního života v centru Prahy.  

Městská část Praha 1 pronajímá pouze část areálu, který tvoří provozovnu „Casa Marcello“, druhou část pronajímá Hl. město Praha, které však mělo sjednanou odlišnou dobu nájmu. Městská část Praha 1 se proto rozhodla doby nájmu sjednotit, aby bylo možné po skončení nájemní smlouvy, vyřešit objekt jako celek.

Děkujeme všem, kteří si předem ověřují pravdivost svých tvrzení.