Pan Arenberger zprivatizoval v roce 2019 byt spojený s ordinací v souladu s tehdejšími pravidly. Vlastnictví jiné nemovitosti nebylo důvodem k vyřazení z privatizace, proto také vlastnictví dalších nemovitostí nemusel dokládat.

Zprivatizovaný byt i s ordinací užíval jako nájemce už od poloviny 90. let. V kupní smlouvě se zavázal, že po dobu 10 let byt nezcizí (neprodá či nepronajme) a že ho zachová pro trvalé bydlení. Součástí koupě byla i ordinace, proto také při privatizaci zaplatil podstatně víc, než by zaplatil jen za byt.

„Jelikož byly veřejně vysloveny pochybnosti o plnění podmínek privatizace ze strany prof. Arenbergera, požádám odbor technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1 o místní šetření a o oslovení společenství vlastníků jednotek, abychom si ověřili, že je byt užíván v souladu s kupní smlouvou,“ uvedl radní pro majetek Prahy 1 Jan Votoček.