Městská část Praha 1 na základě doporučení Krajské hygienické správy Praha ze dne 15. 9. 2020, čj.  S-HSHMP 55396/2020, nebude do 31. 10. 2020 konat nematriční obřad „vítání občánků Prahy 1“ z důvodu zhoršující se epidemiologické situace na území hl. m. Prahy.

Velmi se tímto všem dětem i rodičům omlouváme.

Aktuální informace zde průběžně zveřejníme.