Bohatý kulturní a charitativní program má už tradičně i letošní, v pořadí už dvanáctý ročník Václavských Vánoc. Ty jsou každoročně, tedy i letos, pořádány jako kulturní akce, na kterou se v současné době, po vyhlášení aktuálních vládních opatření, vztahují stejné podmínky jako na ostatní kulturní akce, nikoliv tedy jako na zakázané vánoční trhy.

„Naše městská část finančně podporuje kulturní a charitativní program Václavských Vánoc a i letos už v polovině října náš odbor péče o veřejný prostor dvanáctý ročník – opět v režimu kulturních akcí – povolil. Nejedná se tedy v žádném případě o nějaké přejmenování akce po přijetí vládních omezujících opatření. Takto bylo vše dlouhodobě připravováno. Organizátorem jsme zároveň byli opakovaně ubezpečeni, že veškerá aktuální omezení jsou a budou dodržována,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Žádost pořádající spolek Sdružení Nového Města pražského podal 13. září 2021 a 19. října ji pak jako kulturní akci povolil odbor péče o veřejný prostor Úřadu MČ Praha 1.

Sdružení Nového Města pražského pořádá Václavské Vánoce tradičně za spoluúčasti a podpory Prahy 1. Sdružení je rovněž povinno dodržovat aktuální vládní omezení.

Kromě bohatého kulturního programu, včetně štědrovečerní bohoslužby, má akce trvající do začátku ledna výrazný charitativní dosah.

„Celkem jsou na ní tři stánky s výrobky chráněných dílen, jejichž klienti jsou výrazně znevýhodněni v uplatnění na standardním trhu práce. Celoročně proto vyrábějí velmi hezké dárky, které pak prodávají na Václavských Vánocích. Z výtěžku jsou pak financovány projekty těchto dílen,“ dodal starosta Prahy 1.

Obsazení stánků:

Stánek 1

26/11 – 22/12 CHRÁNĚNÁ DÍLNA INSPIRACE Střední dívčí katolické školy, https://chranenadilnainspirace.cz/

Stánek 2

30/11 – 9/12  PROSAZ, http://www.prosaz.cz/novy/ 

10/12 – 16/12 SVĚTLUŠKA, https://svetluska.rozhlas.cz/

17/12 – 22/12 Společnost DUHA, https://spolecnostduha.cz/

Stánek 3

1/12 – 2/12 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, www.csop10.cz

3/12-4/12 – KLUB ŽAP, https://www.klubzap.cz/

5/12- 8/12 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, www.csop10.cz

9/12 – 13/12 JEDNA BEDNA https://jednabedna.cz/

14/12 – 22/12 Keramická dílna ŘÁSNOVKA, https://www.youtube.com/watch?v=CE3CkV2aQaM

Jeden stánek také organizátoři tradičně poskytují panu Josefu Kalouskovi – 85 let, je obyvatel Prahy 1, válečný poškozenec. Má protézu místo nohy z války, je ZTP. Maluje obrazy, akvarely a jeho práce se na akci prodávají. Prodávají se také drátkované výrobky a keramika od mikrovýrobců z Prahy 1. Výrobky prodávají lidé s handicapy a poruchami osobnosti. Příjem z prodeje z trhů je rozhodující pro existenci, přežití a udržení provozu galerie pana Kalouska na Hradčanech, protože jeho galerie se po dobu covidu už druhým rokem potýká s nízkým zájmem návštěvníků.

O úklid se díky programu Prahy 1 starají lidé bez domova.