Malá Strana tak zůstane průjezdná pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu. Provoz tramvají byl na Smetanově nábřeží obnoven již v tomto týdnu. Vznesli jsme také požadavek, aby bylo Smetanovo nábřeží zprůjezdněno i pro rezidenty – k tomu by mělo dojít v průběhu příštího týdne.

Situaci, kdy dochází k opravám komunikací a přípravám oslav 17. listopadu využije magistrát ke sběru dat plynulosti dopravy a na objízdných trasách, které budou sloužit jako podklad pro jednání o celkovém zklidnění dopravy a omezení tranzitní dopravy v historickém centru Prahy, které naše městská část podporuje.

Objízdná trasa pro tranzit bude vedena přes Strahovský tunel a tunel Blanka.

Děkujeme vám za pochopení.