Mapa omezení vjezdu v okolí Dlouhé ulice. (červená – uzavřené ulice, zelená – otočení jednosměrnosti)

Změna oproti minulému týdnu: Pro lepší dostupnost Haštalského náměstí bude umožněn příjezd od ulice U Obecního dvora. Odjezd z oblasti bude opět ulicí Haštalská opačným směrem, tedy do Vězeňské.

V pátek 12. dubna začalo platit zkušební opatření pro omezení nočního hluku v centru Prahy, během kterého bude po dobu tří po sobě jdoucích pátků a sobot od 22:00 do 3:00 zakázán vjezd vozů taxi a nerezidentů do ulice Dlouhá a okolí. 

Opatření bude platit ještě v následujících dnech:

  • pátek 20. a sobota 21. dubna    22:00-3:00   
  • pátek 26. a sobota 27. dubna    22:00-3:00

Dodržování zákazu a bezpečnosti na místě kontrolují posílené hlídky Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy. 

Omezení se týká ulic:

  • Dlouhá (od křižovatky s ul. Dušní po křižovatku s ul. Hradební),
  • V Kolkovně,
  • Rámová,
  • Rybná,
  • Masná,
  • Kozí (od křižovatky s ul. Haštalskou po křižovatku s ul. Dlouhá).

V Dušní ulici dochází v době opatření k obrácení jednosměrnosti.

Nově bude pro lepší dostupnost Haštalského náměstí umožněn příjezd od ulice U Obecního dvora. Odjezd z oblasti bude opět ulicí Haštalská opačným směrem, tedy do Vězeňské.

Vozy taxi služeb a dalších smluvních přepravců mají do oblasti v daných hodinách vjezd zakázán. Nejbližší místo nástupu a výstupu z vozů taxi se nachází na ulicích Revoluční, Pařížská, Řásnovka nebo na Staroměstském náměstí – tedy v docházkové vzdálenosti několika desítek metrů. 

Rezidenti s trvalým bydlištěm zapsaném v občanském průkazu, kteří chtějí do dané oblasti ve výše uvedených hodinách vjet, budou do oblasti vpuštěni. Občané, kteří pojedou autem a trvalé bydliště v lokalitě nemají, policie do oblasti nepustí.

Omlouváme se za komplikace, které mohou vzniknout, a v případě problémů nebo dotazů přímo v uzavřené lokalitě se neváhejte obrátit na přítomné policisty.

„Toto opatření je vyzkoušené i v zahraničí a účinně snižuje hladinu hluku. Doprava je v těchto ulicích intenzivní a už jenom průjezd aut po dlažebních kostkách vytváří značný hluk, nehledě na případné troubení, často puštěnou hudbu z okýnek aut a podobně. Věříme, že obyvatelům dané lokality toto opatření pomůže,“ říká David Skála, radní pro dopravu. Celá akce probíhá v úzké koordinaci radního pro dopravu Prahy 1 Davida Skály, místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy a náměstka primátora pro bezpečnost Petra Hlubučka.

Informace o uzavírce Dlouhé ulice – p. Czital, Odbor dopravy, 221 097 326.

Přechodné omezení provozu v oblasti ul. Dlouhé, Praha 1 – celková situace – PDF

Tisková zpráva – Odkaz