Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje projekt Euroklíč již od roku 2007. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu, ale také rodičům dětí do tří let a seniorům, rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod., čímž přispívá k integraci těchto osob do společnosti.

Euroklíčem se rozumí univerzální klíč, s jehož pomocí se dostane osoba se zdravotním postižením či rodič pečující o dítě do tří let na vybraná bezbariérová WC a plošiny ve veřejných budovách, v metru, na nádražích i na čerpacích stanicích po celé Evropě.

„V České republice jsme od roku 2007 namontovali více než 1900 eurozámků a distribuovali osobám se zdravotním postižením více než 50 000 euroklíčů. Velmi si ceníme aktivity jednotlivých měst a také městských částí, které se do projektu zapojují a dlouhodobě jej aktivně podporují,“ řekl předseda NRZP Václav Krása.

„Praha 1 jako historická městská část s řadou památek a s tím spojených bariér otázku dostupnosti veřejných prostor a služeb velmi citlivě vnímá. Naši odborníci průběžně pracují na odstraňování bariér a rozšiřování dostupných míst i na informování veřejnosti o bezbariérovosti. V podmínkách Pražské památkové rezervace je to samozřejmě násobně složitější než v novějších městských částech. V kontextu naší práce je proto logické, že se připojujeme k projektu Euroklíč,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

„Naše městská část má služby pro osoby s handicapem i seniory na velmi dobré úrovni a věnuje jim velkou pozornost. Euroklíč budou oprávněným osobám vydávat naši pracovníci z oddělení sociální péče a služeb ve Vodičkově 18,“ doplnil 1. místostarosta Prahy 1 Petr Burgr.

Podpis memoranda zorganizovala radní městské části Praha 13 a stálý host komise Rady HMP Aneta Ečeková Maršálová: ,,Usnadnění života lidem se zdravotním postižením je mým dlouhodobým cílem. I proto se domnívám, že spolupráce s NRZP ČR a podpora projektu Euroklíč má smysl napříč městskými částmi. Jsem moc ráda, že jsem mohla tento trend rozšířit i mimo Prahu 13, kde jsme podepsali toto memorandum již v minulém roce.“