Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka oddělení správy nemovitostí

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zpracování agendy správy různorodých majetkových souborů; agenda právně a věcně složitých forem nabývání, pronájmu, zastavováním prodeje a jiných způsobů disponování s nemovitým majetkem;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 16. 12. 2019

Referent/ka – úředník/ce Stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání stavebního směru;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejícími právními předpisy;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 19. 12. 2019

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků odboru dopravně správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: provádění úkonů v řízení o přestupcích, spáchaných narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ Praha 1; projednávání přestupků a rozhodování o nich;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 13. 12. 2019

Projektový a koordinační manažer pro oblast negativních dopadů turismu

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací a podnětů; analytická a realizační činnost v oblasti negativních dopadů turismu; komplexní organizace, koordinace a realizace projektů; formulace a navrhování doporučení a opatření proti negativním dopadům turismu na území Městské části Praha 1;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 12. 12. 2019

Referent/ka oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 19.000,- až 28.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: povolování zvláštního užívání pozemních komunikací v 1. stupni správního řízení; zpracování podkladů pro stanovení trvalé a přechodné místní úpravy dopravního režimu; posuzování projektových dokumentací; souhlasy k vjezdu vozidel na pěší zónu, apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 9. 12. 2019

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení Odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání nejlépe v oboru veřejná správa;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování výkonu přestupkové agendy zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, a souvisejícími.
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 9. 12. 2019

Co dále nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč