Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka Živnostenského odboru

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend živnostenského )řadu; živnostenský rejstřík; činnosti sekretariátu odboru;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 24. 1. 2020

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení Odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání nejlépe v oboru veřejná správa;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování výkonu přestupkové agendy zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, a souvisejícími.
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 24. 1. 2020

Referent/ka – oddělení školství odboru Kancelář starosty

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání (Bc., Ing., Mgr.);
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agendy zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím; činnosti státní správy a samosprávy ve vztahu ke školským zařízením;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 27. 1. 2020

Co dále nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč