Žádosti o kompenzační bonus (25.000 Kč) přijímají finanční úřady (nejsou součástí obecních, městských ani magistrátních úřadů). Žádosti o ošetřovné pro OSVČ přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vážení podnikatelé,

žádosti o vyplacení tzv. kompenzačního bonusu přijímají a vyplácejí výhradně místně příslušné finanční úřady (tj. dle trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu). Podrobnosti (informace, žádost, nejčastější dotazy a odpovědi) naleznete na stránkách finanční správy České republiky.

Taktéž žádosti o ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá a vyplácí pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Živnostenské úřady výše jmenované žádosti nemohou přijímat ani předávat. V těchto záležitostech, se prosím, obracejte na výše uvedené autority.

Děkujeme za pochopení

Přehled další pomoci podnikatelům naleznete zde.