1. Adventní zpívání na Kozím plácku

  2. 13. Veřejné jednání komise pro územní rozvoj

    Komise pro územní rozvoj se sejde na své 13. letošní schůzi. Pravidelného zasedání v Galerii 1 ve Štěpánské ulici 47 se může zúčastnit i veřejnost. Program schůze bude zveřejněn několik dní předem.