Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Starosta MČ P1
Kategorie Záměr obce
Název Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1934/101, Na Poříčí 38, Praha 1 pro spol. Kristian Gold Praha
Značka UMCP1 528922/2019 Z 32/2019
Původce Městská část Praha 1 Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Adresát Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410 115 68 Praha 1
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

32.2019.pdf (401.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 22.11.2019
Má být vyvěšeno do 09.12.2019
Doručeno/Sejmuto 09.12.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 22.11.2019 12:30
Do 09.12.2019 00:24