Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Bc. Martin Špaček  221097794  martin.spacek@praha1.cz
Místopředseda
Mgr. Eva Špačková  eva.spackova@praha1.cz
Tajemník
Markéta Hájková  221097793  marketa.hajkova@praha1.cz
Členové
Andrea Seelich
Michaela Svobodová
Jitka Nazarská  jitka.nazarska@praha1.cz
Ing. Tomáš Böhm
Jakob Hurrle
Statut výboru
Zápisy z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
Usnesení z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Aktuálně

Archiv: Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku