Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 19.11.2018 zřídilo usnesením č. UZ18_0007 mimo jiné Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen „VSBBP“), jako svůj stálý poradní orgán, který by měl mít nadhled nad všemi aspekty sociální péče na Praze 1 včetně těch, které souvisí s bytovou politikou, bezdomovectvím a protidrogovou problematikou. Schůze VSBBP jsou samozřejmě otevřené veřejnosti – kontakty, termíny jednání, zápisy, usnesení a zprávy naleznete níže.

Prosím, neváhejte a dejte nám vědět, co považujete za důležité. Jsme tu pro Vás!

Bc. Martin Špaček
předseda
Výboru pro sociální a bytovou politiku,
bezdomovectví a protidrogovou problematiku
telefon: 221 097 289
e-mail: martin.spacek@praha1.cz

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Bc. Martin Špaček  221097794  martin.spacek@praha1.cz
Místopředseda
Mgr. Eva Špačková  eva.spackova@praha1.cz
Tajemník
Markéta Hájková  221097793  marketa.hajkova@praha1.cz
Členové
Andrea Seelich
Michaela Svobodová
Jitka Nazarská  jitka.nazarska@praha1.cz
Ing. Tomáš Böhm
Jakob Hurrle
Statut výboru
Zápisy z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
Usnesení z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1