Starosta Prahy 1 Petr Hejma zasadil spolu s představiteli hlavního města strom, který spolu s dalšími nahradí na Smetanově nábřeží ty, jež tam bohužel uhynuly. 

„Naší zásadní prioritou je ochránit a zachovat stávající zeleň a rozšiřovat ji tam, kde to je možné. V přísných podmínkách Pražské památkové rezervace a také kvůli zhoršujícímu se klimatu jsou výsadba a údržba stromů stále náročnější, a tak jsme vděční doslova za každý strom. I proto se těším na pokračování projektu revitalizace Anenského trojúhelníku, který vytvoří z dlouhodobě zanedbávaného místa příjemnou lokalitu pro odpočinek a postupně tam doplní nové stromy a další zeleň,“uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.