Prázdniny ve školním roce 2018/2019

bdobí školního vyučování ve školním roce 2018/2019 v mateřských a základních školách na území MČ Praha 1 začne v pondělí 3. 9. 2018.
 Podzimní prázdniny

                29. – 30. 10. 2018

 Vánoční prázdniny*

           22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

 Pololetní prázdniny                    1. 2. 2019
 Jarní prázdniny (Praha 1 – 5)               11. 2. – 17. 2. 2019
 Jarní prázdniny (Praha 6 – 10)                    18. 2. – 24. 2. 2019
 Velikonoční prázdniny               18. – 19. 4. 2019
 Hlavní prázdniny               29. 6. – 1. 9. 2019

* vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019.

Informace o organizaci školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích naleznete na http://www.msmt.cz/file/40924/