Komunitní centrum Kampa uspořádalo další z dlouhodobé série veřejných setkání s představiteli Městské části Praha 1. Tentokrát pozvání přijali radní pro dopravu David Skála, ředitel Městské policie Praha 1 Miroslav Stejskal a zastupitel Martin Kotas.

Zklidňování dopravy v centru, dopravní produkty cestovního ruchu a parkování – to byla hlavní témata diskuse, která se uskutečnila v bývalém „plynárenském domečku“ v parku Kampa. David Skála a Martin Kotas upozornili, že při řešení řady dopravních problémů je Městská část Praha 1 závislá na stanovisku a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, který například rozhoduje o povolování vjezdu autobusů do centra, po jehož výrazném omezení Praha 1 volá. „Řadu těch problémů by měly řešit magistrát a stát, a my jsme jen v postavení jakéhosi ´lobbisty´,“ vysvětlil předseda dopravní komise Prahy 1 Martin Kotas.

Co se týká druhů dopravy zaměřené na turismus, David Skála informoval o jednáních s provozovateli „historických“ vozidel, při kterých chce mj. prosadit omezení nástupních ramp a míst, kde tato auta stojí, a výrazně snížit celkový počet těchto vozů, a to na max. 40, když v současnosti se jejich množství podle různých neoficiálních údajů pohybuje mezi 110 a 250.

Takzvaná „pivní kola“ už byla zakázána. Ty největší problémy s koly a koloběžkami by pak mělo vyřešit jejich důsledné vykazování do vozovky. „Na chodníku nemají co dělat,“ konstatoval staronový šéf strážníků Prahy 1 Miroslav Stejskal, který v tomto směru kritizoval strážníky, kteří jsou na druhou stranu podle něj ale značně omezeni svým nízkým počtem. Nízký počet strážníků i příslušníků Policie ČR byl v diskusi opakovaně zmiňován a v příspěvcích zazněla i ochota občanů hledat společně s vedením radnice způsoby, jak tento stav zlepšit a jak tomu pomoci.

Rozsáhlá debata byla také zaměřena na problematiku parkování a nerespektování parkovacích zón. Miroslav Stejskal vyzdvihl přínosnost odtahů vozidel, protože například auta kontrolující parkování v zónách sice zaznamenají „hříšníky“, ale operativně potřebné parkovací místo neuvolní. Počet odtahů vozidel podle ředitele strážníků v posledních letech až příliš poklesl.

David Skála plánuje rozdělit Prahu 1 na parkovací zóny 1 až 10, dále se chce zaměřit na možnost nerezidentů zaplatit si pomocí SMS 1 hodinu parkování v modré zóně, jejíž zrušení by ale pak vedlo k rozšíření fialových zón; ve hře je podle jeho slov také zdražení abonentních karet.

Přítomní občané kritizovali úbytek parkovacích míst ve prospěch turistického ruchu, což kromě dalších faktorů výrazně přispívá k tomu, že rezidenti nemohou zaparkovat v místě bydliště a často i dvacet minut jezdí po okolí, než naleznou místo k zaparkování. Jako jedna z účinných cest byly kromě odtahů pak zmiňovány „botičky“ i návrat parkovacích kartiček za okna vozidel. Zmíněna byla i uvažovaná podzemní parkovací stání, konkrétně na Malostranském náměstí a Klárově. „Nejdříve vyřešme situaci na ulici, a pak teprve případně řešme podzemní parkoviště,“ uvedl k tomuto tématu radní David Skála, podle kterého jsou stávající podzemní parkovací stání málo využívaná, na což upozorňují i jejich provozovatelé.