11. března 2021

Anenský trojúhelník doposud nepůsobí jako důstojné místo v historickém centru metropole. Mnoho nezodpovědných kolemjdoucích jej dokonce více využívalo jako toaletu než místo určené k odpočinku a procházkám. To se má ale nyní změnit. Přispět ke změně má právě jeho revitalizace, která bude započata v půlce března. 

Úpravy této lokality jsou součástí celkové revitalizace Smetanova nábřeží, a Praha 1 proto postupuje v souladu s postojem vedení hlavního města Prahy. Nábřeží totiž čeká také kompletní obměna stromořadí lip na chodníku či zřízení nové tramvajové zastávky Karlovy lázně ve směru od Národního divadla. Praha 1 také plánuje rekonstrukci krásné a nyní poškozené Krannerovy kašny.

Městská část Praha 1 obdržela povolení na skácení celkem 4 stromů a křovin v Anenském trojúhelníku. Dva stromy mezitím vlivem svého poškození a povětrnostních podmínek spadly samy. Skáceny tedy budou už jen dva poškozené stromy a keře. Vysazen bude nový zhruba 15 metrů vysoký strom a další zeleň, zároveň bude pro občany zpřístupněno historické čapadlo, v místě bude vybudován vodní prvek a celkově bude zrevitalizovaná a podstatně vlídnější lokalita konečně sloužit k odpočinku, procházkám a posezení občanů.

Vizualizace najdete zde:

Strom bude nahrazen tímto platanem: