Ve čtvrtek 23. května proběhne od 18 hodin v divadle Archa debata na téma proměny okolí Masarykova nádraží a ulice Na Poříčí.

Od 18:00 proběhnou 3 diskusní stoly, v každé diskusi vystoupí zástupce MČ Praha 1, zástupce IPR, zástupce investora a partnerů, podílejících se na projektu:


18.00-18.15 Zahájení diskusního večera
– Petr Palička, Penta Real Estate
– Danuše Siering, iniciátorka projektu GoFlorenc
– zástupce městské části Praha 1

18.15-19:00 PANEL I: Masaryčka – železniční uzel a nové spojení na letiště
– Pavel Paidar, Správa železniční dopravní cesty
– Rudolf Vacek, Penta Real Estate
– zástupce městské části Praha 1

19.00-19.45 PANEL II: Revitalizace veřejných prostranství v území
– Jakub Cigler a Vladimír Vacek, Jakub Cigler Architekti
– Marek Tichý, TaK Architects
– Danuše Siering, iniciátorka projektu GoFlorenc
– Petr Palička, Penta Real Estate
– zástupce MČ Praha 1

20:00-20:45 PANEL III: Revitalizace území Masarykova nádraží
– Jakub Klaška, Zaha Hadid Architects
– Vladimír Vacek, Jakub Cigler Architekti
– Marek Tichý, TaK Architects
– Pavel Streblov, Penta Real Estate
– zástupce MČ Praha 1

Více informací na www.masaryckaspojuje.cz