V pátek 11. června skončilo první kolo veřejného projednávání podoby a případné revitalizace dvou parků na území první městské části – parku Na Františku a parčíku mezi Pařížskou, Břehovou a Maiselovou ulicí. 

Veřejnou diskusi se ale pokusili narušit nezodpovědní aktivisté šířící poplašné zprávy o kácení zeleně a jejím nahrazování dlažbou anebo o likvidaci multifunkčního sportoviště Na Františku. To vedlo k tomu, že radniční oddělení strategického plánování a participace obdrželo množství často anonymních zpráv plných agrese. Řada občanů však nabízenou možnost zapojit se do společného rozhodování o budoucí podobě veřejného prostoru v Praze 1 využila konstruktivně a zaslala zajímavé postřehy a náměty.

Městská část Praha 1 děkuje všem občanům, kteří se konstruktivně zapojili do projednávání budoucí podoby našeho společného veřejného prostoru, a ubezpečuje je, že nastartovaný proces bude – navzdory nedemokratické snaze aktivistů o opak – nadále pokračovat. Vyzývá zároveň občany, aby se nenechali zastrašit a znechutit poplašnými zprávami a zveřejňováním údajné podoby plánovaných projektů. Současné vedení Prahy 1 neprojednalo ani neschválilo žádnou definitivní podobu jakéhokoliv projektu, který je nyní předmětem diskuse s občany. Nebyla ani prezentována žádná oficiální vizualizace finálního návrhu. Ten vznikne až na základě vyhodnocení připomínek veřejnosti. 

Podněty občanů, získané v prvním kole veřejného projednávání, budou shromážděny, prodiskutovány v odborných komisích a poté proběhne další kolo veřejné debaty. Praha 1 zdůrazňuje, že nikdy dříve nebylo do veřejné diskuse zapojeno takové množství projektů jako nyní, když jen za poslední cca dva měsíce jich bylo sedm a další projekty přibydou. Radnice první městské části navíc už brzy dokončí participační web, na kterém budou prezentovány projekty radnice, soukromých investorů a dalších subjektů, a i na něm se budou moci občané zapojovat do veřejné diskuse.

Cílem veřejného projednávání je společné rozhodování o budoucí podobě míst, ulic a lokalit, v nichž žijeme. Teprve na základě podnětů občanů bude navržen další postup a podoba projektů, které opět projdou veřejnou oponenturou. 

Praha 1 považuje šíření poplašných zpráv za velmi znepokojivé a nebezpečné a vyzývá jejich autory, aby s tím okamžitě přestali. Veřejnému a demokratickému projednávání tím stejně nezabrání. 

Jedná se z jejich strany o nezodpovědné narušování života v naší městské části. Praha 1 připomíná jejich zcela bezprecedentní strašení dětí a rodičů údajným výskytem azbestu v okolí rekonstruovaného bývalého hotelu InterContinental a v budově Základní školy náměstí Curieových. I když to nezávislí odborníci opakovaně vyloučili, nikdo z aktivistů se neomluvil a výsledky byly nadále zpochybňovány. Investor rekonstrukce hotelu proto podal trestní oznámení.

MČ Praha 1 vyjadřuje hluboké zklamání z počínání nezodpovědných osob, které chtějí překazit demokratickou pluralitní debatu i za cenu nesmyslných útoků a odrazování lidí od zapojování do klidné výměny názorů. Tu se naopak snaží nahradit aktivistickými hesly, urážkami a obviňováním slušných lidí.