profile

kultura, sport, občanská společnost a spolky, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb

221 097 232

petr.burgr@praha1.cz