Jaká bude budoucnost lokality náměstí Currieových a náměstí Miloše Formana? O tom se vedla diskuze prostřednictvím živého vysílání z Galerii 1. Debaty se zúčastnil architekt projektu „Staroměstská brána“ Marek Tichý z kanceláře TaK architects společně se zástupci soukromého investora společnosti R2G Michalem Smrekem a Jakubem Dybou. Městskou část Praha 1 zastupoval starosta Petr Hejma.

Marek Tichý hned na začátku představil kompletní vizi tzv. „Staroměstské brány“, jejíž součástí byl i pohled do historie této oblasti. Společně s investory připomněl fakt, že se nejedná o první veřejnou debatu k této problematice a že samotný projekt byl na základě podnětů z předchozích diskuzí několikrát upravován. Zástupce investora Michal Smrek na úvod dodal, že vnímá důležitost této lokality, jejíž součástí je i hotelový komplex, a proto chce co nejcitlivěji přistoupit k realizaci této revitalizace. Ta by dle něj měla vést nejen k záchraně samotné budovy hotelu, ale také k navrácení původního významu přilehlé oblasti zmíněných náměstí a náplavky.

Do samotné participace se následně mohli občané zapojit prostřednictvím webového formuláře. Otázky a podněty mířily nejen k technickým specifikacím projektu, ale například i k legislativnímu procesu, který jeho realizaci provází. „Osobně reprezentuji skupinu lidí, kterým se návrh líbí. Jako městská část však musíme k věci přistupovat nestranně, dohlížet na všechny právní postupy, kooperovat se státní správou a podávat připomínky,“ odpověděl na otázku týkající se územního řízení starosta Petr Hejma. Několik dotazů se také věnovalo reálnému ekonomickému významu projektu. Občany například zajímalo, kolik pracovních míst vytvoří zrekonstruovaný hotelový komplex a nově vzniklý „Brand store“ na náměstí Miloše Formana. Podle Jakuba Smreka se bude jednat o vytvoření nových pracovních pozic v řádu stovek.

V rámci debaty padla řada souhlasných či nesouhlasných připomínek, na které účastníci mohli reagovat. Marek Tichý při té příležitosti zdůraznil, že veřejné participace nejsou jedinou možností, jak se do diskuze o projektu zapojit. „Mimo informační kiosek fungujeme na sociálních sítích, kde jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy či připomínky,“ dodal architekt návrhu. Kvůli technickým omezením se nestihlo zpracovat všechny zaslané formuláře s otázkami. Pokud se na některé nedostalo, bude na ně v následujících dnech odpovězeno písemně. Praha 1 zároveň připravuje portál, kde budou představeny veškeré plánované projekty na území městské části, kde budou mít občané prostor diskutovat nejen o realizaci projektu „Staroměstské brány“.

Záznam z debaty: