Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy  je od pondělí 11. 5. 2020 od 8:00 hodin znovu obnoven provoz zón placeného stání v plném rozsahu. 

Parkování v ZPS bude tedy možné opět pouze na základě platného dlouhodobého parkovacího oprávnění vydaného prostřednictvím příslušné výdejny, nebo po úhradě krátkodobé parkovací relace prostřednictvím parkovacích automatů, či VPH (Virtuálních parkovacích hodin) dle provozních podmínek.

Dlouhodobá parkovací oprávnění platná v průběhu přerušení provozu Zón placeného stání byla automaticky prodloužena, podrobné informace naleznete v aktualitě zde.

Sledujte aktuální informace na stránkách http://www.parkujvklidu.cz