Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

dovolujeme si Vás upozornit na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě kterého se od 1. července až do odvolání omezuje výkon některých podnikatelských činností. Tímto opatřením se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června 2020, č. j.: MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN.

Nové opatření rovněž stanovuje pravidla, za kterých je možné jednotlivé služby poskytovat. Současně byl zrušen zákaz  přítomnosti osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou a plošná povinnost nosit  roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech.

V hlavním městě Praze platí povinnost nošení roušek pro:

 • metro a jeho prostory,
 • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.

Pozor! Platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky. Celé znění mimořádného opatření pro hlavní město Prahu.

V každé provozovně nacházející se na území České republiky:
 • jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu kartou,
 • jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky),
 • v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.
Specifická pravidla dle druhu poskytovaných služeb v provozovně např. pro:

– farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

 • provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa.

– prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou,
 • při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží.

– holičství a kadeřnictví:

 • pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny,
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky,
 • před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

– provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb:

 • pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny,
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka,
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

– stravovací služby:

 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny.

– provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže:

 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou, křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno.

Úplné znění opatření je k dispozici zde.