Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přikázala Praze 1 pozastavit skácení stromu v Anenském trojúhelníku, a to na základě tvrzení, že v koruně stromu nyní hnízdí holub hřivnáč. Jak ale zjistila kontrola Úřadu MČ Praha 1, žádní ptáci na stromě nehnízdí a údajné hnízdo je jen nedokončeným shlukem větví bez snůšky vajec. 

Prahu 1 proto velmi mrzí, že ničím nepodložené informace posloužily pro přijetí tak důležitého stanoviska. Nejbližší hnízdo holuba hřivnáče se nachází na lampě pod terasou nedaleké restaurace, v dostatečné vzdálenosti od stavební plochy.

První městská část přesto nadále zkoumá i takovou podobu technického řešení zpřístupnění historického čapadla, která by umožnila zachovat v Anenském trojúhelníku stávající strom.