Zřízení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, nová opatření v oblasti bezpečnosti a dotace na zvýšení ochrany domů a bytů před negativními dopady krátkodobých pronájmů. Městská část Praha 1 přitvrzuje podmínky pro krátkodobé ubytovávání turistů, které ve stále agresivnější podobě snižuje kvalitu bydlení obyvatel Prahy 1.

„Krátkodobé ubytovací služby v domech, které mají v první řadě sloužit k trvalému a spokojenému bydlení, stále agresivněji zasahují do atmosféry domů i do jejich bezpečnostní situace. A to musí skončit!“ prohlásil starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN), který je podle svých slov rád, že se do řešení podařilo vtáhnout politiky i Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Vítáme také legislativní návrh Hany Marvanové Kordové, který vznikl i ve spolupráci s Prahou 1. Legislativní proces má ale svoje poměrně dlouhé lhůty, a tak naše městská část už teď přichází s důležitými opatřeními,“ uvedl Petr Hejma, podle kterého chce radnice v součinnosti se sdruženími vlastníků jednotek a s bytovými družstvy nekompromisně postupovat proti bezohlednému jednání ubytovacích platforem a majitelů krátkodobě pronajímaných bytů.

V zastupitelstvu Prahy 1 proto vznikl úplně nový Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, jehož předsedkyní byla zvolena Bronislava Sitár Baboráková (ANO 2011), dále radnice připravuje spolu s Městskou policií Praha 1 nová opatření v oblasti bezpečnosti a pro sdružení vlastníků jednotek a pro bytová družstva jsou z iniciativy radního pro majetek a bytovou politiku Jana Votočka (TOP 09) určeny nové dotace na instalaci rádio vodoměrů a automatické otevírání dveří. Díky první dotaci bude možné rozúčtovat skutečnou spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, druhá dotace pak mj. umožní vpustit do domu v případě výtržnosti a rušení nočního klidu policii.

Hlavní město připravilo návrh na změny právní předpisů ve čtyřech oblastech:
První změna předpokládá povinnost platforem, které zprostředkovávají krátkodobé ubytovací služby, poskytovat obcím podrobné informace týkající se bytů, v nichž je tato činnost provozována, včetně údajů o hostitelích i počtech hostů, za účelem praktické vymahatelnosti dodržování stávajících povinností, zejména placení místního poplatku z pobytu a daní.

Za druhé Praha navrhuje zavedení zákonného zmocnění pro obce k vydání nařízení, kterým by měly možnost regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech na svém území.

Třetí změna cílí na posílení pravomocí jednotlivých vlastníků bytů a společenství vlastníků v bytových domech tak, aby používání bytu ke krátkodobým ubytovacím službám vyžadovalo souhlas ostatních vlastníků jednotek a aby bytový dům nebyl nepřiměřeně zatížen zvýšenými náklady.

Čtvrtý z návrhů Prahy počítá se změnou stavebních předpisů tak, aby trvalé využívání bytů k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb podléhalo stejně přísným podmínkám jako provozování hotelu, což je nezbytné z hlediska bezpečnosti a požární prevence, a zároveň by
tím došlo ke zrovnoprávnění podmínek na trhu.