Tým odborníků, který od loňského roku zpracovává Strategii udržitelného rozvoje Prahy 1, výrazně pokročil v její přípravě. Od února do března absolvoval na různých místech městské části deset setkání s téměř třemi sty obyvateli. Stejný počet setkání se pak uskutečnil on-line. A právě v této formě tento čtvrtek večer prezentovali zástupci pracovního tým zpracovatelů Ivan Rynda, Kristián Šrám, Kamil Papež a Ondřej Gabaš své poznatky ze setkání s veřejností v hodinu a půl trvající besedě. Té se zúčastnil i iniciátor projektu, starosta Prahy 1 Petr Hejma.

„V tuto chvíli ještě probíhají dotazníkové ankety mezi obyvateli. Poté se získané informace vyhodnotí a stanou se základem pro zpracování vize s konkrétními návrhy, kam by měla Praha 1 směřovat svůj rozvoj v následujících letech a desetiletích tak, aby se zde lidem dobře žilo,“ uvedl Petr Hejma. 

Už letos v červnu uspořádají autoři strategie další sérii setkání s veřejností, kde představí dosavadní zjištění. Občané se během nich budou moci opět aktivně zapojit do tvorby strategie, a to tak, že budou sami rozhodovat, kterým tématům bude věnována větší pozornost. Zpracovatelé pak na podzim přidají návrhy řešení. Ty poté poputují k projednání do komisí, Rady a následně i Zastupitelstva městské části. Hotovo by mělo být do konce letošního roku. „Na obsahové podobě tohoto strategického dokumentu by měla být co nejširší shoda jak mezi volenými zástupci, tak mezi odborníky i obyvateli,“ upozornil starosta Hejma.

Praha 1 takto komplexní dokument pro svůj budoucí rozvoj dosud neměla, nicméně naváže v něm na již vytvořené dílčí materiály, například z oblasti školství, ochrany životního prostředí, památkové péče apod. „Strategie tak určí celkový směr vývoje městské části, její principy ale pomohou i v každodenním rozhodování. Nastaví totiž pro něj úhly pohledu,“ vysvětlil Petr Hejma.

Při pořádaných setkáních s veřejností se jako hlavní oblasti zájmu obyvatel ukázaly doprava, bezpečnost, životní prostředí, turismus, správa a rozvoj městské části, památková péče, zeleň, úklid, hluk, bydlení a čistota. Přičemž jako nejproblematičtější označovali lidé vysokou zátěž centra Prahy, způsobenou turismem a dopravou; důležité pro ně bylo také vnímání pocitu bezpečí. „Z provedených diskusí bylo přitom zřejmé, že žádná z těchto oblastí neexistuje sama o sobě, nýbrž jsou často propojené a vzájemně se ovlivňují,“ upozornil Petr Rachunek z oddělení strategického plánování a participace MČ Praha 1. 

Obyvatelé poměrně často vyjadřovali nevoli z velkého množství zejména těch turistů, kteří sem přijíždějí na pijatiky a hlučné party. Trápí je také kromě hustoty dopravy obchody s nevkusným zbožím v historických uličkách nebo noční hluk. Někteří nostalgicky vzpomínali také na dobu, kdy v centru Prahy žilo více trvale bydlících lidí, nebo kritizovali velký nárůst krátkodobého ubytování v bytech například v rámci Airbnb. „To jsou nešvary, s kterými se snažíme vypořádávat. Vnímáme celou řadu problémů, s kterými se centrum hlavního města potýká. Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1 nám může být dobrým vodítkem a pomocníkem v jejich řešení,“ řekl starosta Petra Hejma.

Vytvořit kvalitní Strategii udržitelného rozvoje není zrovna jednoduché. Mnohé strategie měst i právě proto, že nebyly správně a pečlivě vytvořené, skončily nakonec v „šuplíku“. Proto Praha 1 přistoupila k její přípravě takzvanou participační metodou. Do tvorby tak zapojila nejen odborníky z různých oborů, úřad městské části, spolky a asociace, ale zejména obyvatele.

Tvorbu strategie i průběh výzkumu mohou lidé kontinuálně sledovat na webu a Facebooku městské části a také na speciálních stránkách www.planuj1.cz