Centrální městská část dlouhodobě usiluje o zklidnění ulic na jejím území, ve kterých dochází k opakovanému porušování nočního klidu a obecně závazných vyhlášek. Noční ulice mnohdy připomínají spíše bojovou zónu, či koncert hudební hvězdy, než ulice Pražské památkové rezervace s přirozeným ruchem velkoměsta, kde žijí lidé. Jedním z nových nástrojů v boji proti rušení nočního klidu má být i zákaz nočního pití alkoholu na veřejnosti na celém území Praha 1, které chce radnice zakotvit v nově chystané magistrátní vyhlášce. Ve středu 13. října to schválili zastupitelé první městské části.

„Bohužel se stále potýkáme s porušováním nočního klidu, které způsobují zejména neukáznění lidé popíjející v ulicích. Ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií, ale i našimi prostředky proti takovým negativním jevům aktivně bojujeme,“ nastiňuje situaci starosta Prahy 1 Petr Hejma. „A tento legislativní nástroj, jakým bude nová vyhláška, nám v tomto boji může výrazně pomoci, stejně jako již pomáhá v jiných evropských metropolích. V hostinských provozovnách a na předzahrádkách by mohli všichni slušní obyvatelé i turisté i nadále pivo či jiný mok konzumovat. Jistě nemají potřebu pít alkohol na ulici a u toho rušit své sousedy, a proto na ně vyhláška nijak negativně nedopadne. Nechceme vylidněné centrum, ať se každý slušný baví. Chceme se ale zbavit pověsti centra metropole, kde alkoturisté ze všech koutů světa měli pocit, že si mohou dělat co chtějí,“ doplňuje starosta Hejma.


V rámci hledání jednotlivých opatření proběhla v minulém roce mezi zástupci Městské části Praha 1 a hlavního města řada pracovních jednání. Cílem bylo vytipovat a realizovat možnosti legislativních změn. Vymáhání původní vyhlášky, která spočívala ve výčtu ulic, kde je konzumace alkoholu zakázána, bylo obtížné a matoucí. Proto Praha 1 navrhla zahrnout do tohoto zákazu v nové vyhlášce celé své území.

Zákaz nočního pití alkoholu na veřejných prostranstvích by měl platit v čase od 22:00 do 06:00 hodin, tedy v době nočního klidu. Další navrhovanou změnou je zákaz zdržování se na veřejných prostranstvích s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem. To je aktuální judikaturou považováno za předpolí samotného užívání alkoholu, které obec může regulovat.