Formuláře:

  • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy – PDF
  • Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy – PDF

Přílohy:

  • Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy tzv. sociálních bytů – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Základní informace
Rozšířené informace