Formuláře:

  • Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF

Přílohy:

  • Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Základní informace
Rozšířené informace