Připraveno! 
Ubytovací kapacity, které Praha 1 nabídla hlavnímu městu, jsou postupně zprovozňovány, aby přivítaly další rodiny prchající před ruskou válečnou agresí.

Ve svém volnu se do příprav zapojují pracovníci radnice, Střediska sociálních služeb, dobrovolníci a další dobří lidé. Ve Středisku sociálních služeb jsme zastihli jeho ředitelku Helenu Čelišovou a místostarostu Petra Burgra.

Všem moc děkujeme!
#StandWithUkraine