Komise pro participaci a Agendu 21

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Vít Masare 221 097 121 Vit.masare@praha1.cz
Zástupce předsedy
Jindřich Pinc
Tajemník Telefon E-mail
Členové
David Hájek
Pavel Nazarský
Marek Vich
Martin Kotas Martin.kotas@praha1.cz
Ivana Hájková
Eva Špačková Eva.spackova@praha1.cz
Josef Ludvíček
Jan Petránek
Karel Erben