V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Zdeněk Barták
Místopředseda
Ivan Bednář
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková 221 097 293 adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové
Roman Bělor
Otakar Pištora
Jan Petránek
Helena Kroftová – Leisztner
David Skála david.skala@praha1.cz
Jaroslava Nárožná
Renata Sabongui

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:00 hod. (pondělí)

Termíny Komise kultury na rok 2021:

 1. jednání komise dne 11. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 2. jednání komise dne 25. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 3. jednání komise dne 08. 02. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 4. jednání komise dne 08. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 5. jednání komise dne 22. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 6. jednání komise dne 19. 04. 2021 – Program – PDF

Další termíny jednání:
22. 02. 2021 – ZRUŠENO

03. 05. 2021
17. 05. 2021
31. 05. 2021
14. 06. 2021
28. 06. 2021


8. jednání komise dne 30.11.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

7. jednání komise dne 02.11.2020 – ZRUŠENO

6. jednání komise dne 12.10.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

5. jednání komise dne 21.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

4. jednání komise dne 07.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

3. jednání komise dne 22.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

2. jednání komise dne 08.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

1. jednání komise dne 25.05.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

Statut Komise pro kulturu

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury (dále jen „Komise“) tyto pravomoci:

 1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury a souvisejících aktivitách.
 2. Sleduje dění v oblasti kultury na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
 3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy oddělení kultury ke koncepci rozvoje kultury na území MČ Praha 1.
 4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
 5. Prostřednictvím svých zástupců v Programové radě se podílí na tvorbě programu a činnosti Malostranské Besedy.
 6. Členové Komise se podílejí na výběrových řízeních v oblasti udělování příspěvků pro oblast kultury, spolkové činnosti, drobné kulturní památky a spolupořadatelství.
 7. Doporučuje Radě:
 • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
 • konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích
 1. Vyhledává náměty kulturních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.
 2. Členové Komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci příspěvků od MČ Praha 1.