V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Rada MČ Praha 1 dne 25.05.2021 schválila změnu názvu Komise kultury na „Komise kultury a sportu“

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Zdeněk Barták
Místopředseda
Ivan Bednář
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková 221 097 293 adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové
Roman Bělor
Otakar Pištora
Jan Petránek
Helena Kroftová – Leisztner
David Skála david.skala@praha1.cz
Jaroslava Nárožná
Renata Sabongui

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:00 hod. (pondělí)

Termíny Komise kultury na rok 2021:

Jednání Komise kultury na II. pololetí roku 2021:

6. září, 20. září, 11. října, 25. října, 8. listopadu, 22. listopadu, 6. prosince, 20. prosince

 1. jednání komise dne 11. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 2. jednání komise dne 25. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 3. jednání komise dne 08. 02. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 4. jednání komise dne 08. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 5. jednání komise dne 22. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 6. jednání komise dne 19. 04. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 7. jednání komise dne 03. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 8. jednání komise dne 17. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 9. jednání komise dne 31. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 10. jednání komise dne 14. 06. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 11. jednání komise dne 28. 06. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 12. jednání komise dne 06. 09. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 13. jednání komise dne 20. 09. 2021 – Program – PDF

Další termíny jednání:
22. 02. 2021 – ZRUŠENO

31. 05. 2021
14. 06. 2021
28. 06. 2021


8. jednání komise dne 30.11.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

7. jednání komise dne 02.11.2020 – ZRUŠENO

6. jednání komise dne 12.10.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

5. jednání komise dne 21.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

4. jednání komise dne 07.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

3. jednání komise dne 22.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

2. jednání komise dne 08.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

1. jednání komise dne 25.05.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

Statut Komise kultury a sportu

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury a sportu (dále jen „komise“) tyto pravomoci:

 1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivitách.
 2. Sleduje dění v oblasti kultury a sportu na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
 3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury a sportu na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů ke koncepci rozvoje kultury a sportu na území MČ Praha 1.
 4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní a sportovní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
 5. Členové komise se podílejí na výběrových řízeních pro rozdělování finančních prostředků v oblastech kultury, spolkové činnosti, sportu, ochrany kulturního dědictví a pro spoluúčast v oblastech kultury a volnočasových aktivit a sportu.
 6. Doporučuje Radě:
 • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
 • konání kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích
 1. Vyhledává náměty kulturních a sportovních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.
 2. Členové komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci finančních prostředků od MČ Praha 1.