Komise pro kulturu

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
David Skála 221 097 140 David.skala@praha1.cz
Zástupce předsedy
Ondřej Horák
Tajemník Telefon E-mail
Michal Krutský 221 097 224 Michal.krutsky@praha1.cz
Členové
Renata Sabongui
Hana Třeštíková
Jaroslava Nárožná
Jana Raiterová
Robert Jíša
Roman Bělor
Jiří Hromada
Jaroslava Janderová
Ivan Bednář

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (pondělí)

5. jednání dne 24.06.2019
4. jednání dne 27.05.2019
3. jednání dne 29.04.2019
2. jednání dne 25.03.2019
1. jednání dne 25.02.2019 od 12:30 hod.

Další termíny jednání:  budou upřesněny

Statut Komise kultury

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury (dále jen „Komise“) tyto pravomoci:

 1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury a souvisejících aktivitách.
 2. Sleduje dění v oblasti kultury na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
 3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy oddělení kultury ke koncepci rozvoje kultury na území MČ Praha 1.
 4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
 5. Prostřednictvím svých zástupců v Programové radě se podílí na tvorbě programu a činnosti Malostranské Besedy.
 6. Členové Komise se podílejí na výběrových řízeních v oblasti udělování příspěvků pro oblast kultury, spolkové činnosti, drobné kulturní památky a spolupořadatelství.
 7. Doporučuje Radě:
 • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
 • konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích
 1. Vyhledává náměty kulturních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.
 2. Členové Komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci příspěvků od MČ Praha 1.