Městská část Praha 1 je účastníkem trestního řízení, které policie zahájila proti bývalým radním a zastupitelům Prahy 1 z éry starosty Lomeckého (TOP 09, ODS, ČSSD a ANO) a proti dvěma pracovnicím úřadu, a to kvůli nevýhodnému rozprodeji bytů v centru Prahy. 

Oznámení o zahájení trestního stíhání bylo Praze 1 doručeno minulý týden a dnes se městská část připojila k trestnímu řízení. „Dnes ráno jsme se připojili k trestnímu řízení jako poškozený subjekt. S policií budeme spolupracovat a je v našem zájmu postupovat tak, aby byla vzniklá škoda městské části nahrazena,” okomentoval případ starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.   


Trestní oznámení kvůli podezřelým prodejům obecního majetku z let 2012 až 2015 podal současný radní pro majetek a bytovou politiku David Bodeček v roce 2017, tehdy ještě jako řadový občan Prahy 1: „Městská část Praha 1 od roku 2012 prodala v rámci výběrového řízení několik desítek bytů, aniž by však ověřovala, zda je prodává za cenu obvyklou. Byty byly prodávány za ceny, které nabídli účastníci výběrového řízení.  Městská část takto nabízené ceny bez dalšího akceptovala, aniž by ověřovala jejich obvyklost. Tím vznikla Městské části Praha 1 škoda přesahující 40 mil. Kč. Jako občan Prahy 1 jsem na tyto skutečnosti opakovaně upozorňoval a dožadoval se jejich vysvětlení. To se mi nedostalo, a proto jsem se rozhodl podat v červnu roku 2017 trestní oznámení s detailně vypracovanou analýzou,“ vysvětluje nyní Bodeček.  


Mezi obviněnými jsou kromě tehdejších zastupitelů za ODS, TOP 09, ČSSD a ANO také dvě pracovnice úřadu městské části, z nichž jedna již byla v lednu 2019 současnou politickou reprezentací ze své funkce vedoucí majetkového odboru odvolána. 


Podle zákona (131/2000 Sb.)  musí městská část prodávat svůj majetek za tzv. cenu obvyklou a pokud se při prodeji odchýlí od obvyklé ceny, musí svůj postup zdůvodnit. Policie viní pracovníky úřadu z toho, že cenu obvyklou nezjišťovali a přesto vypracovali materiál pro radu a zastupitelstvo, kterým doporučili prodej desítek bytových jednotek za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení (tzv. obálkovou metodou), ovšem bez stanovení minimální ceny a bez řádné inzerce těchto nabídek na běžných realitních serverech. Bývalé zastupitele pak policie viní z toho, že pro takový materiál jako volení zástupci hlasovali a způsobili tak městské části finanční škodu, dle policie téměř 42 milionů Kč. 


V usnesení od policie stojí, že obvinění členové Zastupitelstva MČ Praha 1 “žádným způsobem nezjišťovali, nekontrolovali ani se nezajímali o to, jaká je obvyklá cena 44 bytových jednotek, které jsou umístěny na těch nejatraktivnějších adresách v samém centru hlavního města a jejichž celková hodnota na první pohled převyšuje cenu 100 000 000 Kč, což je majetková operace, která vybočuje z běžného nakládání s majetkem”.    Současný starosta Pavel Čižinský k tomu říká: „Výprodej obecního majetku pod cenou, jak ho praktikovala minulá radnice, nemůže pokračovat. Osobně vnímám usnesení policie jako potvrzení správnosti toho, že jsme se rozhodli ukončit privatizaci bytů.” 


David Bodeček k případu dodává: “Osobně zahájení trestního stíhání vnímám částečně jako satisfakci za lživá a dehonestující tvrzení, které o mě bývalé vedení Městské části Prahy 1 šířilo s tím, že mé domněnky jsou nesmyslné a vykonstruované. Zároveň je pro mě současná situace samozřejmě nekomfortní s ohledem na skutečnost, že nyní spadá gesce majetku pode mě. Děkuji tedy všem stávajícím úředníkům z majetkového odboru, kteří mě nyní podporují a napomáhají tomu, abychom policii poskytli vše, co je k prošetření třeba,“ dodal Bodeček. 


Policie nyní doručuje všem dotčeným osobám oznámení o zahájení trestního stíhání. Úřad Prahy 1 poskytne policii maximální součinnost v řešení případu..