Tajemství, tak dlouho umně a důmyslně skrývané, bylo odhaleno. Dlouhá léta žil celý svět v představě, že Ples v Opeře je ryze vídeňským vynálezem, jehož počátky sahají do doby, kdy si evropští panovníci ve Vídni porcovali Evropu rozvrácenou napoleonskými válkami a zhýrale si u toho denně tančili. Náš investigativní tým však zjistil pravdu, a není to Vídeň, kdo tahá za delší konec, nýbrž vážení občané Malé Strany a Hradčan.

Neodbytným dotazováním v řadách malostranského a hradčanského občanstva bylo zjištěno, že Ples v Opeře, ve Vídni tendenčně nazývaný jako Wiener Opernball, je vynález ryze pražský, přesněji malostranský. A že to doteď nevešlo ve světovou známost, je jen proto, že tento jedinečný nápad vznikl v českých hlavách v dobách rakousko-uherské poroby, a bylo tudíž životně důležité zvolit složitou konspiraci.

Když už to po letech vypadalo, že malostranští statečně světu zjeví své tajemství, přišla doba Státní bezpečnosti, jež nápadům, natožpak originálním, nikdy nepřála. Vnukové autorů geniální myšlenky tak museli v konspirace na Malé Straně a Hradčanech pokračovat a o plese si odvážně šeptat v tmavých koutech pivnic v Nerudovce a okolí.

Naštěstí ale přišly nedávné parlamentní volby, které Státní bezpečnost a její agenty definitivně poslaly na smetiště dějin, i když někteří škarohlídové tvrdí opak. Vnukové vnuků se proto urychleně – a pro jistotu tajně – sešli a dohodli se, že konspirace už není třeba a že svět už bude moci užasle volat: „Ples v Opeře je malostranský! Ples v Opeře patří do Besedy!“

„Je to symbol, že víme o sobě a že Malá Strana a Hradčany plnohodnotně žijí – a my s nimi,“ prohlásil hrdě jha konspirace zbavený Petr Burger, první místopředseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, když první listopadovou sobotu začal v Malostranské besedě Ples v Opeře, dosud konspirativně nazývaný Malostranský candrbál.

A aby nikdo nesetrval v pochybnostech o autorství myšlenky Plesu v Opeře, chopili se přední malostranští a hradčanští občané na úvod plesu svých hudebních nástrojů a předvedli užaslým hostům, včetně několika nenápadně se tvářících Vídeňáků, jak za to umí našinec vzít a jak bravurně zvládne i takový vídeňský valčík.

„Historická křivda byla napravena a zahájení i zároveň vrchol pražské společenské sezony tady v Malostranské besedě už navždy bude hrdým Plesem v Opeře,“ zvolala druhá místopředsedkyně Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Lenka Pavlíková.

Spolek uspořádal ples spolu s Městskou částí Praha 1, Malostranskou besedou, Městskou policií Praha 1 a Sdružením výtvarníků Karlova mostu a svojí účastí ho kromě pořadatelského Prvního malostranského symfonického orchestru ozdobili KYX Orchestra z Chrudimi, domácí Olga a Pavla Michálkovy se svojí módní přehlídkou, skupina Laura a její tygři, jež dorazila ze Sudet, ale zpívá a hraje česky, a malostranský světoběžník DJ Bal Canto George Pacurar.

Na to, aby během plesu nelehla Malostranská beseda popelem, tradičně dohlédli dobrovolní hasiči z Prahy 1 na čele se svým starostou Vladimírem Krištofem a místostarostou Filipem Dvořákem.

Atmosféru dekonspirovaného Plesu v Opeře si užívala i tisková mluvčí radnice Veronika Blažková. „Jsem moc ráda, že Malostranský candrbál, nyní tedy Ples v Opeře, tak velkolepě zahájil sezonu pražských plesů a že to opět bude Praha 1, kdo ji zakončí a obstará její vrchol v podobě Reprezentačního plesu Městské části Praha 1,“ prohlásila.

A tak stejně, jako se vídeňský profesor Erich Fiedler léta marně snaží dokázat, že je Jára Cimrman výlučně rakouským kulturním fenoménem, prohráli vídeňští další spor, tentokrát o Ples v Opeře, který u nich během let stejně jen zdegeneroval v setkání smetánky a zbohatlíků.

Zatímco se tedy ve Vídni prohýbají stoly pod snobskými laskominami, v Malostranské besedě zdobily tombolu ryze národní utopence, špekáčky, klobásy, nakládané hermelíny, tlačenka nebo buchty. Však také pár buchet z trouby manželů Pavlíkových potupně mizející Vídeňáci ve vzteku (a s chutí) snědli.

Odhalení malostranského copyrightu Plesu v Opeře přivítala i radní Prahy 1 Eva Špačková, která má vedle školství na starost i spolky. „Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan opět ukázal, že patří k našim nejaktivnějším spolkům. A jak nyní díky nově odhaleným skutečnostem víme, dokážou jeho členové navíc pěkně dlouho držet jazyk za zuby. Vídeň mám ráda, ale Ples v Opeře patří do Besedy,“ uvedla radní, jež hned na první pracovní den svolala ředitele škol, kteří nové skutečnosti povinně zanesou do školních osnov.