Letci, kteří provozují leteckou činnost na základě písemné smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, mohou formality spojené s výkonem nezávislé činnosti splnit na Jednotném kontaktním místě, stejně tak, jako ostatní poskytovatelé služby, která není živností.

Na příkladu letců připomínáme i ostatním podnikatelům, jež provozují samostatnou výdělečnou činnost, která se nepovažuje za živnost (např. advokátům, architektům, lékařům, notářům, veterinářům, zemědělcům apod.), že mají možnost splnit si své povinnosti, které jsou na ně kladeny v souvislosti se zahájením podnikání, právě u nás.

Pilot jako podnikatel

V listopadu loňského roku nabyl účinnosti změnový zákon č. 261/2017 Sb., kterým byl mimo jiných změněn také zákon o civilním letectví. Podle nově vloženého ustanovení (§18 odst. 4 zákona o civilním letectví), může být činnost výkonného letce vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru (tzn. v závislém postavení) nebo na základě písemné smlouvy podle občanského zákoníku (tj. v nezávislém postavení). K výkonu této samostatné výdělečné činnosti stát žádné oprávnění nevydává. V této souvislosti média nepřesně informovala o možnosti výkonu povolání pilota na základě živnostenského oprávnění, což není pravda, neboť činnost výkonných letců byla z působnosti živnostenského zákona výslovně vyloučena.

Nezávislý letec tak má pouze registrační a oznamovací povinnost vůči správci daně, sociálního a zdravotního pojištění.

Splnění povinností na jednom místě

„…každý pilot, který chce svoji činnost pro leteckého dopravce vykonávat na základě smlouvy podle občanského zákoníku, musí splnit veškeré povinnosti související s výkonem nezávislého povolání, respektive podnikatelské činnosti, která není živností. Zejména se jedná o registraci plátce daně (přidělení DIČ), registraci jako plátce sociálního a zdravotního pojištění„.[1]

Tyto povinnosti můžete splnit na Jednotném kontaktním místě Praha 1.

Jednotné kontaktní místo se postará o předání Vaší přihlášky k dani z příjmu a oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti sociální a zdravotní správě. Místní příslušnost řešit nemusíte (nehraje roli, kde máte trvalé bydliště). Stačí se dostavit na naše pracoviště, prokázat se platným dokladem totožnosti, případně předložit doklad o přidělení IČO, pokud bylo přiděleno např. Českým statistickým úřadem, profesní komorou apod. Formuláře předem nemusíte vyplňovat, vyplníme je spolu přímo na místě. Pokud nechce obíhat několik úřadů, nebo si nejste jistí jaký formulář vyplnit či komu jej adresovat, přijďte na Jednotné kontaktní místo Praha 1, kde spolu vše vyřešíme.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský

[1] Úřad pro civilní letectví. Dostupné online zde. [20. 9. 2018]