Vážení občané Prahy 1,


oslovujeme Vás poprvé touto cestou, abychom Vás informovali o jedné z hlavních výzev Prahy 1 – systému parkování a možnosti návratu parkovacích karet. Problematika parkování je jednou z kritických oblastí, které bude nová koalice řešit.

V polovině ledna 2020 jste do svých schránek dostali dopis, který Vám představil úmysl zavést dobrovolné umísťování karty potvrzující Vaše oprávnění parkovat na území Prahy 1. Tento krok si přejeme nejen dokončit, ale především rozvinout tak, aby dával skutečný smysl a problémy s parkováním efektivně řešil.

Chceme prosadit, aby každé vozidlo s parkovacím oprávněním pro Prahu 1 bylo zřetelně označeno nalepovací vinětou a aby toto označení bylo pro všechny automobily s platným parkovacím oprávněním povinné. Jsme přesvědčeni, že jedině touto cestou bude mít označování vozů účel, pro který je navrženo. I nadále platí, že nalepovací viněta jen doplní elektronický systém parkovacího oprávnění, ale nebude ho nahrazovat.

S povinnými kartami se zlepší přehled především pro Vás, obyvatele Prahy 1. Musíme posílit kontrolu, a to jak ze strany Městské policie, kontrolních aut, ale nově pak především ze strany úředníků radnice. Chceme zajistit a urychlit vymahatelnost pravidel parkování. Jsme přesvědčeni, že jejich nedodržování je největší komplikací pro parkování obyvatel Prahy 1, a proto je řešení tohoto problému naší prioritou.

V původním dopise i na stránkách Prahy 1 jste byli informováni, že termín vyzvednutí karty byl stanoven na 3. února 2020. Ukázalo se ovšem, že projekt nebyl připraven po technické ani po právní stránce. Nebyl rovněž diskutován s Městskou policií HMP. Karty ve staré podobě tak v únoru vydávány nebudou. Praha 1 bude urychleně jednat s Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem dopravy ČR, abychom zajistili soulad s platnou legislativou, resp. prosadili její nutné změny.

Ukáže-li se, že náš požadavek bude možné zvládnout v přijatelném časovém horizontu, chceme vyčkat a vše realizovat najednou. Ukáže-li naopak jednání s příslušnými institucemi, že řešení zabere více času, dokončíme přípravu „karet“ nepovinných tak, aby tyto začaly být vydávány dříve. „Karty“ by už ale měly formu budoucí povinné viněty.

O vývoji v celé věci Vás budeme informovat jak na stránkách Prahy 1, tak i právě formou dopisu. 

S pozdravem,

Petr Hejma, starosta městské části Praha 1

Richard Bureš, radní městské části Praha 1 pro dopravu