Jako občané s trvalým bydlištěm v městské části Praha 1 a jako vlastníci okolních nemovitostí Vás žádáme o podporu řešení situace v lokalitě Hlavního nádraží a v okolí ulic U Bulhara a Bolzanova.

Po mnoha letech očekáváme řešení ve věci ukončení pronájmu pozemku p.č. 4105/1 a p.č.  4105/6, oba v KÚ Vinohrady, NDC střediska Naděje. Tento provoz zde funguje na základě povolení „provizorní stavby“ od roku 2006 se slibem ukončení původně v roce 2010 na základě přijatého Memoranda o spolupráci při řešení bezdomovectví mezi HMP a MČ Praha 1, které bylo přijato dne 20. prosince 2006 na Zastupitelstvu MČ Praha 1.

Uvedené NDC střediska Naděje se sice nachází na území Prahy 2, veškeré výstupy z něj však směřují pouze do Prahy 1.

Jako zde žijící občané se k situaci a k opakovaně vypsaným záměrům prodloužení pronájmu vyjadřujeme každý rok, kdy opakovaně upozorňujeme na neúnosnost provozu a jeho následků v přilehlé obytné zóně města a v blízkých Vrchlického sadech. Zároveň jsme očekávali slibovanou decentralizaci těchto služeb do jiných městských částí dle přijatého „Konceptu řešení problematiky bezdomovectví (viz usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 18. 12. 2012) a následné „Aktualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze“ (viz usnesení Rady HMP č. 2832 ze dne 15. 11. 2016).

Od roku 2017 také očekáváme pomoc s dalším projektem lodě Hermes II, který byl podpořen vysokou dotací a jehož provoz by mnohému odlehčil. Bohužel marně.

Výsledkem je po čtrnácti letech naprostý opak, kdy se nic pro zlepšení situace v naší lokalitě neudělalo. Centralizace služeb NDC, jejich rozšíření v průběhu let v buňkový komplex a následná cílená koncentrace dalších služeb pro uživatele návykových látek ve Vrchlického sadech a živelné suplování sociálních služeb dalšími neziskovými organizacemi i jednotlivci.

Široké služby koncentrují další problémy do parku a ulic, kde zcela vytlačily prostor pro život běžného občana. V noci se bojíte projít parkem, nesednete si na lavičku, která je obsazená osobou, na kterou se bojíte podívat. Když odemykáte dům, tak s obavou, co za dveřmi zase bude. Děti na krásné dětské hřiště nepouštíme, protože nechceme, aby viděly to, co se děje kolem plotu. Nepořádek a nehygienické znečišťování nezachrání ani pravidelný úklid a snaha policie.

Nabízené služby vedou k cílené migraci a koncentraci rizikových osob, jež nejsou schopny dodržovat základní společenská pravidla a jsou zároveň zdrojem infekčních chorob a nositeli psychických problémů. V drtivé většině také nejsou občany Prahy 1, přesto veškeré následky této koncentrace problémů padají na městskou část Praha 1 a její obyvatele a podnikatele.

Dnešní pandemická situace ukazuje, že není pravda, že lidé bez domova míří do centra za obživou a turismem, který je lákal, ale už rok je absolutně zastaven. Dokládá to i fotodokumentace z lokality na přiložených fotografiích.

Za zcela ohrožující pro okolí považujeme provoz střediska Naděje v době pandemie, kdy osoby užívající služby nedodržují nebo nemohou dodržet výzvy bezpečnostních opatření. Provozovatel v takovém počtu došlých osob není schopen jejich konání ovlivnit.

Žádáme Vás proto, abyste podpořili ukončení nájemní smlouvy „provizorní stavby“ NDC střediska Naděje a přesunutí na vhodnější místo a aby po dlouhých čtrnácti letech zodpovědný odbor MHMP už definitivně vyřešil posun k decentralizaci těchto služeb v hlavním městě a ulevil Praze 1, která své NDC už má.

Prodloužení pronájmu na 2 roky absolutně popírá koncept decentralizace těchto služeb a absolutně ignoruje opakované připomínky obyvatel Prahy, kteří jsou dotčeni provozem.

Chceme jen bezpečné prostředí pro život.

Děkujeme za podporu našeho úsilí

zástupci sdružení občanů Prahy 1

Mgr. Jitka Hauptvogelová

Ing. Monika Martínková

korespondenční adresa:
U Bulhara 3
110 00 Praha 1
e-mail: obcanepraha1@seznam.cz