Vážení podnikatelé,

jak je Vám jistě známo, zdejší živnostenský úřad je možné osobě navštívit pouze na základě předchozí  rezervace.

V této souvislosti si dovolujeme klienty našeho oddělení upozornit na to, že až do odvolání jsou naše služby dostupné přes funkcionalitu „příjem podání“.

Jednotné kontaktní místo je určeno zejména pro zájemce o přeshraniční poskytování služeb v Evropské unii. Dále pomůže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům svobodných povolání např. advokátům, autorizovaným architektům…zkrátka všem, jejichž podnikání neupravuje živnostenský zákon (za předpokladu, že se jedná o povolenou činnost). Podrobně se s činností oddělení můžete seznámit zde.

Děkujeme za pochopení.