V následujících dnech proběhne nutná rekonstrukce nábřežní zdi u Parku Kampa, resp. Odkolkovské zahrady mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovými mlýny.

Přímo u rekonstruované zdi stojí několik stromů, jejichž větve brání této rekonstrukci. Proto bude nutné některé větve zkrátit a umožnit tak přístup pro stavební práce.

Zákrok bude prováděn pod dohledem profesionálního arboristy tak, aby stromy nijak neohrozil. I při dalších stavebních pracích bude přítomen odborník, který bude dohlížet na to, aby stavební činnost stromy nepoškodila. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.