PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNO (naposledy 19. března 2020, 08:55)

Vážení občané,

na této stránce naleznete pravidelně aktualizované informace ohledně platných opatření proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2.

12. března 2020 vyhlásila Vláda České republiky na dobu 30 dní nouzový stav. Zároveň byla vyhlášena následující v současné době platná opatření (všechna opatření platí do odvolání):

 • platí ZÁKAZ VYCHÁZENÍ s výjimkou cest do zaměstnání a dalších (viz. usnesení vlády ČR – PDF),
 • ZAKAZUJE SE poskytovat služby krátkodobého ubytování,
 • ZAKAZUJE SE poskytovat služby „sdíleného TAXI“ (UBER, Bolt, atd.),
 • RUŠÍ SE divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí větší než 30 osob. Toto opatření platí pro veřejné i soukromé akce.
 • ZAKAZUJE SE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb jako sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
 • RUŠÍ SE VÝUKA ve všech základních, základních uměleckých, středních a vysokých školách, na území Prahy 1 se ruší také výuka v mateřských školách.
 • ZAKAZUJE SE přítomnost osob na vnitřních i vnějších sportovištích, kde se nachází více než 30 lidí, 
 • ZAKAZUJE SE maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích,
 • občanům ČR se ZAKAZUJE vycestovat z území České republiky, občanům cizích států se naopak ZAKAZUJE na území České republiky vstoupit,
 • ZAVŘENY jsou obchody (s výjimkou potravin, lékáren a čerpacích stanic) a restaurace.
 • další omezení najdete na webových stránkách Vlády České republiky a na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Úřední hodiny Úřadu městské části budou až do odvolání omezeny takto:

 1. Úřední hodiny stanovené pro některá pracoviště úřadu na pracovní dny úterý, čtvrtek a pátek se ruší.
 2. Úřední hodiny v pondělí se zkracují na dobu 9:00 hod. – 12:00 hod.
 3. Úřední hodiny ve středu se zkracují na dobu 13:00 hod. – 16:00 hod.
 4. Během úředních hodin v pondělí a ve středu budou veřejnosti k dispozici pouze tato pracoviště: informační kancelář včetně agendy vidimace a legalizace, matrika, oddělení osobních dokladů, oddělení sociální péče a služeb, oddělení sociální pomoci, oddělení sociální prevence, podatelna, pokladna (pouze pro platby přes platební terminál).

ŠKOLY

Na základních, základních uměleckých, středních a vysokých školách je až do odvolání přerušena výuka.

Základní školy na území Prahy 1 jsou se žáky v kontaktu a výuka je vedena pomocí online nástrojů.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých škol.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Praha 1 a její Středisko sociálních služeb nově nabízejí pomoc svého systému tísňové péče i těm seniorům, kteří jinak nejsou uživateli této služby. Na telefonních číslech dispečinku tísňové služby 724021789 a 224948465, která fungují 24 hodin dennězískají potřebné informace a zároveň jim jejich prostřednictvím bude v případě nutnosti poskytnuta požadovaná neodkladná péče.

Standardně nadále funguje terénní pečovatelská služba. Prioritně nabízí zejména dovoz jídla, pomoc při úkonech osobní hygieny, nákupy, doprovod k lékaři v nezbytně nutných případech či donášku léků. Tato péče je přednostně poskytována stávajícím klientům, kteří tuto službu již využívají, a osamělým seniorům, kteří rodiny nemají nebo jejichž rodiny a příbuzní žijí mimo ČR.

Středisko sociálních služeb Praha 1 doposud do odvolání uzavřelo kluby seniorů Tomáš a Haštalka a také „Tělocvičnu“ v Žitné ulici. Do odvolání také zrušilo veškeré volnočasové aktivity pro seniory a další klienty.

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Prahy 1, zřídila speciální dekontaminační místnost, ambulance vybavila dávkovači s dezinfekčním roztokem pro dezinfekci rukou a omezila vstup do nemocnice pouze na hlavní vchod. Zrušila navíc veškeré návštěvy na všech lůžkových odděleních a pacienti zároveň nesmějí opouštět prostory lůžkových oddělení. Vstup do nemocnice je pacientům umožněn maximálně s jedním doprovodem. Všichni příchozí si musejí po vstupu vydezinfikovat ruce a nasadit roušku.

Odborné ambulance a poradny pro neakutní pacienty byly uzavřeny.

Více informací o opatřeních pro seniory naleznete ZDE nebo na webové stránce www.socialnisluzby-praha1.cz