Oddělení kultury organizuje a administrativně zabezpečuje následující oblasti kulturní a společenského života v MČ Praha 1:

Organizování grantového řízení pro oblast kultury, spolkovou činnost, občanskou společnost a práci s mládeží, ochrana kulturního dědictví
Administrativní organizování spolupořadatelství
Organizování jubilejních svateb
Organizování vítání občánků
Organizování blahopřání jubilantům
Údržba památek svěřených od GHMP
Administrativní zabezpečení