Procesy a činnosti realizované v Oddělení kontroly a stavebního řádu

Řešení stavebních závad stávajících staveb

 • Zjištění stavebních závad a provedení kontrolí prohlídky
 • Zpracování výzvy ke zjednání nápravy, případně zahájení řízení o odstranění stavby
 • Kontrola splnění výzvy ke zjednání nápravy kontrolní prohlídkou
 • Vydání rozhodnutí o nápravě stavby nebo vydání nařázení ke zjednání nápravy nebo vydání rozhodnutí z moci úřední o odstranění stavby
 • Nařízení udržovacích prací
 • Nařízení nutných zabezpečovacích prací
 • Nařízení neodkladného odstranění stavby
 • Nařízení nezbytných úprav
 • Nařízení vyklizení stavby

Další činnosti realizované v Oddělení kontroly a stavebního řádu

 • Vyřizování stížností v oblasti výstavby (včetně projednání / kontrolních prohlídek)
 • Vyřízení odpovědi na dotazy na žádost stavebníků, občanů, organizací, občanských sdružení, státních orgánů