Přehled základních činností Oddělení sociální prevence:

  • poskytování sociálně právního poradenství,
  • zprostředkování bezplatného právního poradenství,
  • návštěvy klientů ve věznicích,
  • pomoc s vyřizováním dokladů,
  • zprostředkování charitativních služeb,
  • pomoc se zajištěním ubytování,
  • další činnosti dle konkrétních potřeb klienta,
  • poskytování nebo zprostředkování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo osobám, kterým sociální vyloučení hrozí.
  • spolupráce s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, Úřadem práce a dalšími organizacemi.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
PhDr. Pavel Pěnkava Ph.D.Vedoucí odd. sociální prevence
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 149
OSZ_OSP
Mgr. Petra Botková DiS.Sociální kurátor
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 165
OSZ_OSP
MUDr. Ivan NovotnýSociální kurátor
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 167
OSZ_OSP