Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci, zabezpečuje výkon sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, řeší bytovou problematiku. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. V oblasti samostatné působnosti zajišťuje agendu bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu. Řeší agendu sociálních pohřbů. Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Na oddělení sociální péče a služeb i v kanceláři radní pro sociální věci a bezbariérovost Ing. Ivany Antalové v 5. patře, dveře číslo 515 můžete získat zdarma Seniorskou obálku a Euroklíč po předchozí domluvě na tel. 221 097 566, Ečeková Maršálová, asistentka pro bezbariérovost.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Bc. Ladislav Varga DiS.Vedoucí odboru OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 301
221 097 580
OSZ
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSZ_OPD
Bc. Tereza KrálováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 163
OSZ_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSZ_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSZ_OPD
Ing. Lucie TomáškováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSZ_OPD
Bc. Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSZ_OPD
PhDr. Pavel Pěnkava Ph.D.Vedoucí odd. sociální prevence
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 149
OSZ_OSP
Mgr. Iva Červená LLM, MBASociální kurátorka
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 165
OSZ_OSP
Adéla Přikrylová DiS.Sociální kurátorka - romská poradkyně
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 167
OSZ_OSP
Bc. Barbora Hrychová DiS.Vedoucí odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 404
OSZ_OSPO
Mgr. Šárka KubínováReferent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 465
OSZ_OSPO
Bc. Karolína Miškarová DiS.Referent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 276
OSZ_OSPO
Bc. Věra KutáVedoucí odd. sociální péče a služeb
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 447
OSZ_OSPS
Eva LukešováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 597
OSZ_OSPS
Dana NeubauerováVeřejný opatrovník
Vodičkova 18
Kancelář: 315
221 097 305
OSZ_OSPS
Mgr. Gabriela Telínová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 477
OSZ_OSPS
Mgr. Miluše VokálkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 314
221 097 452
OSZ_OSPS
Lenka VystrčilováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 352
OSZ_OSPS
Mária ČupákováReferentka pro oblast zdravotnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 311
221 097 218
OSZ_SOSZ
Ing. Michal Kadlec DiS. MBAEkonom - rozpočtář, zástupce ved. odboru, Tajemník KZDR
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 431
OSZ_SOSZ
Silvie Pleskanková DiS.Koordinátor protidrog. politiky a bezdomovectví
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 215
OSZ_SOSZ
Denisa VojtíškováAsistentka ved. OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 302
221 097 204
OSZ_SOSZ